QO Sports Roundup

Girls’ Varsity Soccer 10.10.2016 v. Magruder, 6-0, win 10.13.2016 v. Richard Montgomery, 1-2, loss Boys’ Varsity Soccer 10.10.2016 v. Magruder, 5-1, win 10.13.2016 v. Richard Montgomery, 3-0, win Varsity Field Hockey 10.7.2016 v. Northwest, 2-1, win 10.10.2016 v. B-CC, 4-0,…